Haldusjärelvalve, kasulikud lingid, vabad töökohad

Riiklik järelevalve
Õppe- ja kasvatustöö üle viib riiklikku järelevalvet läbi Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee.
Ekspertide kontaktandmed on kättesaadavad ministeeriumi kodulehel www.hm.eelink opens on new page kontaktide alt.

Ametiasutused, kes teostavad järelevalvet
Tallinna Haridusamet korraldab Tallinna linna hariduselu ja noorsootööd ning alus-, üld, huvi- ja kutsehariduse valdkonda. Üldinfo ja kontaktid on leitavad Tallinna haridusametilink opens on new page kodulehelt https://www.tallinn.ee/et/haridusametlink opens on new page

Tuleohutusjärelevalve õigusaktid on avaldatud Päästeametilink opens on new page kodulehel https://www.rescue.ee/etlink opens on new page

Terviseametiga seotud info on leitav Terviseametilink opens on new page kodulehelt https://www.terviseamet.ee/etlink opens on new page

Keeleinspektsiooniga seotud info on leitav Keeleametilink opens on new page kodulehelt https://www.keeleamet.ee/link opens on new page

Tööinspektsiooni kontaktandmed on leitavad Tööinspektsioonilink opens on new page kodulehelt https://www.ti.ee/link opens on new page

 
Põllumajandus- ja toiduametiga seotud info on leitav Põllumajandus- ja toiduametilink opens on new page kodulehelt https://pta.agri.ee.
 
 
Muu info
Eelarvega seotud info on leitav Tallinna linna eelarvelink opens on new page kodulehelt.
Riigihangetega seotud info on leitavad riigihangete registristlink opens on new page.
Merivälja Kool tänavu riigihankeid ei planeeri.
Tellitud uuringud ja analüüsid puuduvad.
Jõustunud kohtulahendid puuduvad.
 
Vabad ametikohad
Täitmata ametikohad: eesti keele ja kirjanduse õpetaja, inglise keele õpetaja, klassiõpetaja, logopeed (osakoormus), matemaatikaõpetaja.
Tööle kandideerimisel edastada CV ja haridust tõendav dokument e-postile info@mvk.ee.
 
Avaldatud 12.09.2019. Viimati muudetud 15.05.2024.