Õpilastööde vormistamine

Käesolev juhend on ainsaks ametlikuks vormistuse nõuete kogumikuks Merivälja Koolis.
Juhend sätestab esitatavad nõuded järgmiste kirjalike tööde korral:

  • Referaat
  • Uurimistöö
  • Loovtöö kirjalik osa
  • Projektikirjeldus

Merivälja Kooli kirjaliku töö vormistamise juhend

Avaldatud 19.02.2019. Viimati muudetud 16.05.2023.